آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@emufree.com

اخذ ویزا اقامت

شرایط اخذ ویزا و اقامت

دانشجویان ایرانی برای ورود به قبرس شمالی ملزم به اخذ ویزا نمی باشند. 
در لحظه ورود به خاک قبرس شمالی و در فرودگاه به همرا پاسپورت، ارائه برگه پذیرش شما در دانشگاه مدیترانه شرقی الزامی می باشد. پس از چک کردن مدارک در پاسپورت شما ویزای 30 روزه مهر می گردد.
پس از ورود به دانشگاه و اتمام مراحل اداری ثبت نام،  با تکمیل مدارکی که توسط رجیستر افیس به شما اعلام می گردد می توانید جهت گرفتن اقامت یک ساله دانشجویی که هر ساله در صورت دانشجو بودن  تمدید می گردد اقدام نمایید. 
مدارک مورد نیاز به شرح زیر می باشند:
گواهینامه دانشجویی
پرداخت مبلغ  750 TL  در حین دریافت اقامت یک ساله دانشجویی
ارائه گواهی سلامت برای دانشجویان جدیدالورود، که با رفتن به آزمایشگاه هایی که زمان ثبت نام در رجیستر آفیس به شما اعلام می گردد دریافت می گردد. هزینه این آزمایش ها 1575 TL  می باشد. 
به همراه داشتن اصل پاسپورت به همراه کپی برگه های اصلی
یک قطعه عکس پاسپورتی
ارائه قرارداد اقامت در خوابگاه یا اقامت در خانه
در رجیستر آفیس یا همان دفتر اصلی ثبت نام دانشجویی زمان اخذ اقامت یک ساله اعلام می گردد. در ابتدای ترم یک گروه از اداره مهاجرت قبرس شمالی دردانشگاه جهت دادن اقامت مستقر می گردند.

سفارت ایرانیان در قبرس شمالی

سفارت ایران در قبرس شمالی در شهر نیکوزیا پایتخت این کشور می باشد. دفتر اصلی سفارت در قبرس جنوبی واقع می باشد اما روزهای معینی جهت انجام اموردانشجویان قبرس شمالی به شهر لفکوشا پایتخت قبرس شمالی می آیند. 

همچنین روزهای معینی از هفته به داخل دانشگاه مدیترانه شرقی آمده و در دفتر انجمن علمی و دانشجویی مستقر می شوند. 

 ثبت نام آنلاین کلیک کنید