آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@emufree.com

رنکینگ دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس

 

دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس یکی از معتبرترین دانشگاه خاورمیانه و همچنین یکی از 500 دانشگاه برتر اتحادیه اروپا می باشد که مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری  ایران  می باشد.

رتبه جهانی دانشگاه مدیترانه شرقی در سال  2016 برابر با   1622براساس آمار وب سایت webometrics می باشد.ضمنا تمامی دانشگاههای معتبر اروپا، آمریکا، کانادا،استرالیا مدرک اخذ شده از دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس را تایید کرده ودانشجویان پس از فارغ التحصیلی قادر به ادامه تحصیل و انتقال به بهترین دانشگاههای جهان می باشند. این دانشگاه همچنین دارای رنکینگ 5 ستاره از سازمانهای بین المللی در سال 2020 می باشد.

 

 ثبت نام آنلاین کلیک کنید