آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@emufree.com

تائیدیه های و مدارک بین المللی دانشگاه

 

ثبت نام آنلاین کلیک کنید

 

دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس

 عضو انجمن ارتباطات آمریکا  

 ACA: The American Communication Association
http://www.americancomm.org

 عضو بنیاد بین المللی مدیریت و کسب وکار

 FIBAA: Foundation for International Business Administration Accreditation
http//www.fibaa.org

عضو انجمن دانشگاههای اروپا  

 EUA: European University Association
http://www.eua.be

عضو انجمن دانشگاههای بین المللی IAU

IAU: International Association of Universities
http://www.iau-aiu.net

عضو انجمن دانشگاههای جهان اسلام  FUIW

FUIW: The Federation of the Universities of the Islamic World
http://www.fuiw.org

عضو جامعه دانشگاههای مدیترانه  CMU  

عضو رسمی  ABET

 ABET: The Accreditation Board For Engineering and Technology

     http://www.abet.org 

و دارای چندین اعتبار نامه علمی و بین المللی دیگر...