آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@emufree.com

رشته های کارشناسی دانشگاه

 

ثبت نام آنلاین کلیک کنید

رشته های کارشناسی دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس  105  رشته می باشد که اکثریت آنها به زبان انگلیسی وبرخی از رشته ها به زبان ترکی استانبولی می باشد.لسیت تمام رشته های کارشناسی در جدول زیرآورده شده است.

ردیف عنوان فارسی رشته عنوان انگلیسی رشته
1 حسابداری و مدیریت مالی Accounting and Financial Management
2 علوم آماری - امور مالی و بانک داری مشترک Actuarial Science - Finance and Banking Double Major
3 علوم آماری - ریاضی و علوم  کامپیوتر Actuarial Science - Mathematics and Computer Science Double Major
4 علوم آماری Actuarial Science
5
انیمیشن و طراحی بازی
Animation and Game Design
6
معماری کارشناسی
Architecture Undergraduate
7
امور بانکی و مالی 
Banking and Finance
8
امور بانکی و بیمه
Banking and Insurance
9 مهندسی پزشکی Biomedical Engineering
10
مدیریت بازرگانی(به زبان ترکی)
(Business Administration (Turkish
11
مدیریت بازرگانی
Business Administration
12 شیمی Chemistry
13
مهندسی عمران (به زبان ترکی)
(Civil Engineering (Turkish
14
مهندسی عمران 
Civil Engineering
15
مربی کامپیوتر و فناوری آموزشی
Computer And Instructional Technology Teacher Education
16
مهندسی کامپیوتر (به زبان ترکی )
(Computer Engineering (Turkish
17
مهندسی کامپیوتر - سیستم اطلاعات مهندسی دو رشته
Computer Engineering - Information System Engineering Double Major
18
مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار در دو رشته
Computer Engineering - Software Engineering Double Major
19
مهندسی کامپیوتر
Computer Engineering
20 دندانپزشکی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی ایران Dental Medicine (Joint Program with IUMS/Iran)
21 دندانپزشکی مشترک با دانشگاه سالیک بیلیملری استانبول    D.D.M , Dental Medicine (Joint program with University of Health Sciences/Turkey)
22
اقتصاد
Economics
23
مهندسی برق و الکترونیک  - اطلاعات مهندسی سیستم 
Electrical and Electronic Engineering - Information Systems Engineering Double Major
24
مهندسی برق و الکترونیک  - مهندسی مکاترونیک 
Electrical and Electronic Engineering - Mechatronics Engineering Double Major
25
مهندسی برق قدرت و الکترونیک
Electrical and Electronic Engineering
26 مهندسی الکترونیک و ارتباطات Electronics and Communication Engineering
27
مربی آموزش ریاضی ابتدایی (ترکی)
(Elementary School Mathematics Teacher Education (Turkish
28
مربی آموزش ابتدایی (ترکی)
(Elementary School Teacher Education (Turkish
29
آموزش زبان انگلیسی (مشاغل دانشگاه قاضی)
(English Language Teaching (JPBU-University Of Gazi
30
آموزش زبان انگلیسی
English Language Teaching
31 امور مالی و بانکداری - علوم اماری مشترک Finance and Banking - Actuarial Science Double Major
32 امور مالی و بانکی Finance and Banking
33 مهارت و هنر آشپزی  ترکی Gastronomy and Culinary Arts (Turkish
34 مهارت و هنر آشپزی انگلیسی Gastronomy and Culinary Arts
35 روانشناسی مشاوره و راهنمایی ترکی Guidance and Psychological Counseling (Turkish
36 روانشناسی مشاوره و راهنمایی انگلیسی Guidance and Psychological Counseling 
37 مدیریت بهداشت و سلامت ترکی Health Management (Turkish
38 مدیریت منابع انسانی Human Resources Management
39 مهندسی صنایع - برنامه مشترک با مدیریت بازرگانی Industrial Engineering - Business Administration Double Major
40 مهندسی صنایع - برنامه مشترک با مهندسی مکانیک Industrial Engineering - Mechanical Engineering Double Major
41 مهندسی صنایع Industrial Engineering 
42 مهندسی سیستم اطلاعات - برنامه مشترک با مهندسی کامپیوتر Information System Engineering - Computer Engineering Double Major
43 فناوری و سیستم های اطلاعاتی ترکی Information Systems and Technologies (Turkish
44 مهندسی سیستم های اطلاعاتی برنامه مشترک با مهندسی الکترونیک و برق Information Systems Engineering - Electrical and Electronic Engineering Double Major
45
مطالعات اروپا 
European Studies 
46
مهندسی سیستم های اطلاعات
Information Systems Engineering
47
فناوری اطلاعات
Information Technology
48
معماری داخلی (ترکی)
(Interior Architecture (Turkish
49
معماری داخلی
Interior Architecture
50
امور مالی بین المللی
International Finance
51
روابط بین المللی
International Relations
52
تجارت بین المللی و کسب و کار (ترکی)
(International Trade and Business (Turkish
53
تجارت بین المللی و کسب و کار
International Trade and Business
54
روزنامه نگاری (ترکی)
(Journalism (Turkish
55
روزنامه نگاری 
Journalism 
56
حقوق (ترکی)
(Law (Turkish
57
مهندسی مدیریت 
Management Engineering
58
 مدیریت  سیستم های اطلاعات
Management Information Systems
59 مدیریت سیستم های اطلاعاتی برنامه مشترک فناوری و اطلاعات Management Information Systems - Information Technology Double Major
60
بازار یابی
Marketing
61
ریاضیات (ترکی)
(Mathematics (Turkish
62
ریاضی و علوم کامپیوتر
Mathematics and Computer Science
63
مهندسی مکانیک (JPBU-دانشگاه قاضی)
(Mechanical Engineering (JPBU-University of Gazi
64
مهندسی مکانیک - مهندسی صنایع دو رشته
Mechanical Engineering - Industrial Engineering Double Major
65
مهندسی مکانیک
Mechanical Engineering
66
مهندسی مکاترونیک
Mechatronics Engineering
67
پزشکی  مشترک با دانشگاه مرمره استانبول(3+3)
Medicine (Joint Program with Marmara University, Turkey)
68 پزشکی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی ایران (3+4) Medicine (Joint Program with Iran University of Medical Sciences)
69
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک
Molecular Biology and Genetics
70
آموزش موسیقی (ترکی)
(Music Teaching (Turkish
71 رسانه های جدید و روزنامه نگاری (ترکی) New Media and Journalism (Turkish
72
پرستاری (ترکی)
(Nursing (Turkish
73 پرستاری (انگلیسی) Nursing( english)
74
تغذیه و رژیم های غذایی (ترکی)
|(Nutrition & Dietetics (Turkish
75
تغذیه و رژیم های غذایی 
Nutrition & Dietetics
76
داروسازی 5 ساله Pharm. B
(Pharmacy (B.Pharm
77
داروسازی 6 ساله  Pharm.D
(Pharmacy (Pharm.D
78 فیزیک Physics
79
فیزیوتراپی و توانبخشی (ترکی)
(Physiotherapy and Rehabilitation (Turkish
80 فیزیوتراپی و توانبخشی
Physiotherapy and Rehabilitation
81
علوم سیاسی
Political Science
82
 مربی آموزش و پرورش پیش دبستانی(ترکی)
(Pre-School Teacher Education (Turkish
83
روانشناسی (به زبان ترکی )
(Psychology (Turkish
84
روانشناسی 
Psychology 
85
مدیریت عمومی
Public Administration
86
روابط عمومی و تبلیغات (ترکی)
(Public Relations and Advertising (Turkish
87
روابط عمومی و تبلیغات 
Public Relations and Advertising
88 مدیریت اوقات فراغت Recreation Management
89
مطالعات فیلم رادیو تلویزیون  (ترکی)
(Radio-Tv and Film Studies (Turkish
90
مطالعات فیلم رادیو و تلویزیون 
Radio-Tv and Film Studies
91
مربی آموزش  ریاضی دبیرستان (ترکی)
(Secondary School Mathematics Teacher Education (Turkish
92
مربی آموزش علوم اجتماعی (ترکی)
(Social Sciences Teacher Education (Turkish
93
مهندسی نرم افزار - مهندسی کامپیوتر 
Software Engineering - Computer Engineering Double Major
94
مهندسی نرم افزار
Software Engineering
95
علوم ورزشی (ترکی)
(Sports Sciences (Turkish
96
آموزش معلول ذهنی (ترکی)
(Teaching The Mentally Handicapped (Turkish
97 مدیریت گردشگری Tourism Management
98
مدیریت گردشگری و هتلداری 
Tourism and Hospitality Management
99
ترجمه و تفسیر
Translation and Interpretation
100
زبان و ادبیات ترکی  (ترکی)
(Turkish Language and Literature (Turkish
101
مربی آموزش زبان  و ادبیات ترکی (ترکی)
(Turkish Language and Literature Teacher Education (Turkish
102
آموزش زبان ترکی استانبولی
Turkish Language Teaching
103 مطالعات تلویزیون و فیلم ترکی Tv and Film Studies (Turkish
104 مطالعات تلویزیون و فیلم انگلیسی Tv and Film Studies 
105
هنر های تجسمی و طراحی ارتباطات بصری
Visual Art And Visual Communication Design

ثبت نام آنلاین کلیک کنید