شروط انتقال دانشجوی خارج از کشور به دانشگاه علوم پزشکی تهران

شروط انتقال دانشجوی خارج از کشور به دانشگاه علوم پزشکی تهران

1397/05/27
نوشته شده توسط : مدیر

شرایط طرح درخواست دانشجویان متقاضی تبدیل خارج به داخل در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیانی که بررسی اولیه آنان در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شده و نامه معرفی دریافت کرده اند باید شرایط دانشکده مربوطه در رشته مورد تقاضای خود را در سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ملاحظه کنند. 

چنانچه متقاضیان دارای معیارهای مورد انتظار در رشته مورد نظر هستند می توانند درخواست خود را در دبیرخانه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ثبت کرده و روند مربوطه را پیگیری کنند.

دانشجویان متقاضی پذیرش در رشته پزشکی باید شرایط اولیه ای که از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شده را داشته باشند.

رتبه دانشگاه مبداء دانشجویان در یکی از سیستم های رتبه بندی SCIMAGO یا QS یا Times معادل دانشگاه علوم پزشکی تهران یا بهتر از آن باشد (رتبه دانشگاه: ۴۰۰،۳۵۰).

دانشجویان باید دارای حداقل معدل دیپلم ۱۷ و پیش دانشگاهی ۱۸ باشند.

این دسته از دانشجویان باید حداقل دو ترم در آن دانشگاه مشغول به تحصیل بوده باشند و معدل آنان در دروس اختصاصی بیشتر از ۱۷ و یا معادل آن در سایر سیستم های ارزیابی باشد.

پذیرش دانشجو در صورتی که واجد شرایط اعلام شده باشد مشروط بر قبولی در آزمون مصاحبه ساختارمند دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. متقاضی باید طی نامه رسمی از دانشگاه به دانشکده معرفی شود.

پذیرش دانشجویان از نیمسال اول (مهرماه) خواهد بود.

همچنین دانشجویان متقاضی پذیرش در رشته دندانپزشکی باید شرایط اولیه اعلام شده را داشته باشند.

این دانشجویان باید حداقل دارای معدل دیپلم ۱۷، پیش دانشگاهی ۱۸ و معدل ۱۶ برای واحدهای گذرانده در کشور مبدا باشند.

پذیرش دانشجویان در مقطع پری کلینیک از نیمسال فرد (مهر) است، اما در مقطع علوم پایه در دو نیمسال زوج (بهمن) و فرد (مهر) پذیرش صورت می گیرد.

دو سال ابتدای علوم پایه به طور مشترک با دانشجویان غیرایرانی بین الملل برگزار می شود.

اعلام پذیرش این دسته از دانشجویان، مشروط به قبولی در مصاحبه ساختارمند است.

متقاضی باید در صورت داشتن شرایط اعلام شده دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی نامه رسمی از دانشگاه به دانشکده معرفی شود.

دانشجویان متقاضی پذیرش در رشته داروسازی نیز باید شرایط اولیه اعلام شده را داشته باشند.

پذیرش دانشجو فقط در نیمسال اول (مهرماه) انجام خواهد شد.

حداقل معدل کتبی دیپلم و پیش دانشگاهی معادل ۱۶ (شانزده تمام) است.

میانگین نمرات شیمی، زیست شناسی و فیزیک دیپلم دانشجو باید حداقل معادل ۱۶ باشد.

در صورت احراز شرایط اولیه پذیرش در دانشکده داروسازی مصاحبه ساختارمند به منظور بررسی شرایط دیگر دانشجو انجام خواهد شد.

متقاضی باید در صورت داشتن شرایط اعلام شده دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی نامه رسمی از دانشگاه به دانشکده معرفی شود.

 منبع : خبر گزاری مهر